Reglement

 • Als u een keer wilt kijken, kan dit wel, maar neemt u even contact op met de
  trainer. Vaak zijn er ook ‘open’ lessen.
 • Bij het inschrijven als lid is de maand van opgave gratis. Inschrijfformulieren zijn
  te verkrijgen bij de leiding. Klik op het Inschrijfformulier R.G.V. Kwiek Raalte om deze te downloaden.
 • De contributie wordt altijd automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier
  geeft u hiervoor toestemming.
 • U gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar bestaat
  uit de maanden september t/m juni, dus uit 10 maanden. U betaalt contributie
  per twee maanden.
 • Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk middels het opzegformulier. Klik op het Opzeg/wijzigingsformulier R.G.V. Kwiek Raalte om deze te downloaden. Indien u opzegt, geldt er een opzegtermijn van twee hele kalendermaanden.
 • Voor kinderen tot 6 jaar geldt geen opzegtermijn, echter het opzegformulier wel
  invullen en inleveren bij de leiding. Er vindt geen restitutie plaats van reeds
  betaalde contributie.
 • De contributie wordt gedurende het verenigingsjaar in vijf termijnen
  Dit is in de maanden september, november, januari,
  maart en mei.
 • Voor de Sportgym 50+ en SportActief wordt de contributie in vier termijnen afgeschreven.
  Dit is in de maanden september, november, januari en maart.
 • G.V. Kwiek rekent geen inschrijfgeld.
 • De bondscontributie zit verwerkt in het contributiebedrag. Dit bedrag wordt
  jaarlijks door de K.N.G.U. bepaald en door ons aan de bond afgedragen. Contributie
 • Leden die namens R.G.V. Kwiek deelnemen aan wedstrijden of R.G.V. Kwiek op
  andersoortige wijze vertegenwoordigen, krijgen van R.G.V. Kwiek een trainingspak in bruikleen.

Reglement R.G.V. Kwiek(PDF)